Δυσκολεύει η κατάσταση στα νοσοκομεία της ΑΜ-Θ, με αρκετούς ασθενείς και μειωμένο προσωπικό