Δρ. Πανά για τη διενέργεια τεστ αντισωμάτων πριν τη λήψη της τρίτης δόσης εμβολίου