“Έχετε ένα αδερφό άρρωστο και περιμένετε να πεθάνει για να πάρετε προαγωγή…”