ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ | 1.047 έχουν εξυπηρετηθεί – πάνω από 2 εκατ. ευρω έχουν δοθεί