Έκπληκτοι οι επαγγελματίες εστίασης της Καβάλας από την ένταξη “στο κόκκινο”