Εκτόξευση για την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου