Εμφανή τα προβλήματα στην εστίαση λόγω του τοπικού lockdown