Εμβολιασμένο το μεγαλύτερο ποσοστό τον φιλοξενούμενων στην δομή φιλοξενίας στο “Ασημακοπούλου”