Εν αναμονή της δήλωσης του ΓΓ ΟΗΕ μετά την άτυπη τριμερή