Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Leader Αγροτικής Ανάπτυξης στην Καβάλα από την “Θησέα”