Ενημερωτική Καμπάνια από την ΔΕΔΑ σε όλη την Περιφέρεια ΑΜ-Θ