Επίσκεψη και περιήγηση στα περίπτερα της ΔΕΘ για τον Πρωθυπουργό