Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων στο ΣΙΓΜΑ: «Η Κύπρος δεν είναι μόνη»