Επίτροπος Περιβάλλοντος για πετρελαιοκηλίδα: Είμαστε λιγότερο ανήσυχοι