Έρευνα σε πιστοποιητικά νόσησης στο Νοσοκομείο Καβάλας