Εξοπλιστική “φωλιά” στην Ελλάδα από τον αμερικανικό αετό