Φόβοι για ενεργειακή κρίση – «Εδραιώνεται» η ακρίβεια