Γιάννης Μάζης, Η νέα στρατηγική των Αμερικανών στην Κεντρική Ασία. Στόχος η Ρωσία και η Κίνα