Γιατί οι ΗΠΑ δίνουν τα κλειδιά της Μεσογείου στη Γαλλία με την συμφωνία Παρισίου-Αθήνας