Γιατί προχώρησαν σε στάση εργασίας οι γιατροί του δημοσίου