Γυναίκα πέθανε λίγες εβδομάδες αφού γέννησε στην Αλεξανδρούπολη