Γιώργος Φίλης, Δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω καθυστέρηση στην επιλογή φρεγατών