Οι ανησυχίες των οργανωμένων ασθενών για τη φιλοσοφία του ΓεΣΥ