Η Χριστίνα Παπαδοπούλου για τις διακοπές ρεύματος στη Γιόλου