Η εκδοχή της γυναικολόγου για την εγχείρηση και τις αλλαγές στο σύστημα ΓεΣΥ