Οι γαλλικές φρεγάτες αλλάζουν τα δεδομένα στο Αιγαίο