Η Γερμανία έχει μείνει πίσω στο ζήτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης…