“Η υπευθυνότητα του κράτους στη διαχείριση του μεταναστευτικού φάνηκε ξεκάθαρα”