Η Ηρώ Καραμανλή και το βιβλίο της “Έρωτας Νηπενθής”