Η Μαργαρίτα Κυριάκου για την ανταπόκριση των ηλικιακών ομάδων 12-15 και 16-19 ετών στον εμβολιασμό