Η μεγάλη απελευθέρωση: Επτά κόνδορες που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία επέστρεψαν στη φύση στην Αργεντινή