Οι πρώτες εικόνες από το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων