Η πρώτη εκδήλωση της ΔΕΔΑ στην Καβάλα με θέμα το έργο του οικιακού φυσικού αερίου