Οι Σχολικές Εφορίες για το σχίσιμο του βιβλίου Αγγλικών της Δευτέρας Τάξης Λυκείου