Εικόνες από το περίπτερο που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μακεδονίτισσα