Υπουργός Εσωτερικών στις Τομές στα Γεγονότα για κοινή δήλωση των MED5