Καταγγελία από τον αδελφό 12χρονης ότι δεν της επετράπη η είσοδος σε λεωφορείο