Καταγγελία Λάμπρου Αχιλλέως για το κήρυγμα Ιεράρχη στην Πλατανιστάσα