Κάτοικοι πληγείσων περιοχών μαζεύουν τα συντρίμια των σπιτιών τους