Κυρ. Μητσοτάκης: Προς μια εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Γαλλία…