Κλέβουν τους καταλύτες από αυτοκίνητα ασθενών κορωνοϊού