Κωνσταντίνος Φίλης, Δεν αποκλείω προσπάθεια αιφνιδιασμού από πλευράς της Τουρκίας.