Κωνσταντίνος Φίλης, Η Τουρκία έχει αποφασίσει ότι θα επιβάλει την ατζέντα της στην περιοχή μας