Κωνσταντίνος Φίλης, Να μας “φυλακίσει” μέσα στα έξι ναυτικά μίλια επιδιώκει η Τουρκία