Κωνσταντίνος Φίλης, Την κυριαρχία των Ελληνικών νησιών θέλει να αμφισβητήσει η Τουρκία