Κόντρα Καμπουρίδη-Μιχαηλίδου για τις αναστολές υγειονομικών στον Αναλυτή