Κώστας Γρίβας, Μια μικρή αλλά ισχυρή μειοψηφία λειτουργεί σαν πέμπτη φάλαγγα εντός της χώρας