Κώστας Γρίβας, Μια νέα ψυχροπολεμική περίοδος ξεκινάει αλλά με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά