Κώστας Λάβδας, Τελικά ποιόν εξυπηρετεί η εξωτερική πολιτική μιας χώρας