Κρητική για το πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ